WIFI

As nosas conexións sen fíos veñen precedidas dunha longa experiencia na implantación e xestión deste tipo de tecnoloxía. Contamos con máis de 10 anos de experiencia, nos que sen dúbida conseguimos mellorar e adaptar o servizo ás necesidades que impón o mercado. Dispoñemos de dous tipos de servizos para que calquera persoa/familia escolla aquel que máis se adecúe ás súas necesidades.

Desexas facer a contratación deste servizo? Tan só precisas pasarte polas nosas oficinas, cunha fotocopia do teu DNI, máis un recibo bancario. Do resto do proceso xa nos encargamos nós. 
 
 

12,10€

WIFI SERVIZO PLATA (ATA 3MG)
PREZO DEFINITIVO
  • Conexión para unhas necesidades básicas en Internet, consulta en xornais, envío de mails,​ etc.

22,87€

WIFI SERVIZO PLATINO (ATA 8MG)
PREZO DEFINITIVO
  • Conexión de alta capacidade, ata 8Mg de ancho de banda, apto para un uso intensivo de Internet, vídeo baixo demanda, Netflix, HBO, etc.
  • Apto para teletraballo, videoconferencia, etc.